CONCURSUL NAŢIONAL DE ESEURI

“Stat și democraţie. Instituții românești”

Ediţia a II-a/2020

ANUNŢ

Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei şi The Network for International Law Students (NILS) Bucureşti organizează concursul naţional de eseuri „Stat şi democraţie. Instituţii româneşti”. Concursul este adresat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Politice dar şi alte specializări.

Tema concursului din acest an (Ediţia a II-a/2020) este Instituția guvernului și guvernarea. Prin tema concursului cerem participanţilor eseuri de cercetare pe teme constituţionale privind formarea guvernului și exercitarea prerogativelor sale. Cele mai bune lucrări vor fi premiate și prezentate în cadrul unei conferinţe din seria „Stat şi Democraţie. Instituţii Româneşti”.

ARGUMENT ŞI REPERE

Constituţia României din 1991, revizuită în 2003, este legea fundamentală a statului român, care reglementează principiile generale de organizare a statului. Creaţie a juriştilor români, ea este inspirată atât din textele constituţionale ale altor state europene, cât şi din textele constituţionale româneşti anterioare.

Considerăm că o dezbatere asupra guvernării, în termenii dreptului, este oportună, în contextul a 30 de ani de la primele alegeri libere din România postdecembristă.

Eseurile vor avea, în primul rând, abordări teoretice, şi pot să aibă în vedere:

i. realitatea instituţională dată de Constituţia României şi de legile statului;

ii. comparaţii cu textele fundamentale ale altor state, din prezent sau din trecut, şi cu cele din istoria României;

iii. alte modele de organizare a statului român, precum republica parlamentară, republica prezidenţială sau monarhia constituţională;

În argumentaţia lor, participanţii pot prezenta exemple din istoria românească, chiar şi cea a anilor 1990-2020.

Organizatorii recomandă ca aceste exemple să fie instrumentalizate academic şi analizate instituţional. Stilistic, recomandăm referirea la funcţia unei persoane (ex. „Preşedintele României din anii 1996-2000”) în locul menţionării lui nominale (ex. „Preşedintele Emil Constantinescu”).

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

(1) Constituţia României, 2003.

(2) Deaconu, Ştefan (coord.); Muraru, Ioan; Tănăsescu, Elena Simina; Barbu, Silviu Gabriel, Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, Bucureşti, Monitorul Oficial R.A., 2015. [N.B. În primă fază poate fi utilizată versiunea online, http://codex.just.ro/Tari, dar pentru citare recomandăm descărcarea ediţiei electronice a tiparului, http://codex.just.ro/Tari/Download/EU]

(3) Sbârnă, Gheorghe (coord.), Constituţiile României. Studii, studii istorice de Ion Bulei, Gheorghe Sbârnă, Cezar Stanciu şi Teodora Stănescu-Stanciu, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012.

(4) Focşeneanu, Eleodor, Istoria constituţională a României (1859-2003), ediţia a IV-a, revăzută şi adusă la zi, îngrijită de Anca Focşeneanu, Bucureşti, Editura Eikon, 2018 (ediţii anterioare: I – Bucureşti, Humanitas, 1992; II – Bucureşti, Humanitas, 1998; III – ediţie electronică, Bucureşti, 2009).

CALENDAR

Anunțarea concursului: luni, 12 octombrie 2020.

Termen pentru primirea lucrărilor: luni, 30 noiembrie 2020.

Termen pentru jurizare: luni, 14 decembrie 2020.

Conferință: ianuarie 2021.

REGULAMENT

1) REGULI

  • Concurenţii trebuie să urmeze studii de licenţă, masterat sau doctorat la orice facultate din România sau străinătate, în mediul de stat sau privat;

  • Fiecare concurent trebuie să realizeze o lucrare care să respecte tematica dată.

  • Lucrările se vor transmite la adresa comunicareanrm@gmail.com, cu subiectul "Concurs". Lucrarea va fi atașată în format .doc și .pdf.

2) FORMAT ÎNSCRIERE

Mail-ul de înscriere trebuie să conțină următoarele menţiuni:

Numele autorului:

Facultatea unde studiază:

Nivelul de studii (licenţă, masterat, doctorat):

Localitatea:

Date de contact (telefon, mail):

Aceste mențiuni trebuie să reiasă doar din conținutul mail-ului de înscriere pentru a se păstra anonimatul lucrărilor. Orice mențiune cu caracter personal situată în conținutul lucrării atrage descalificarea participantului.

3) CONDIȚII TEHNO-REDACȚIONALE GENERALE

Paginație: minim 5 pagini;

Spaţiul dintre linii: 1,5 cm;

Spaţiul dintre paragrafe: 0 cm înainte, 10 cm după;

Margini: 2 cm;

Format pagina: A4;

Font, Dimensiune: Times New Roman 14

Note de subsol: Times New Roman 12, fără spaţiu dintre linii/paragrafe, ex. J. Grosclaude, P. Marchessou, Droit Fiscal General, ed. a VI-a, Editura Dalloz, Paris, 2007, p. 57.